You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PAŽLJIVO ODLUČITE KOM PROIZVOĐAČU VRATA UKAZUJETE SVOJE POVERENJE

Kupovina

U novom blogu odlučili smo da se posvetimo odnosu kompanije i klijenta. Da li je teško ispuniti sve zahteve kupaca? Da li je moguće da velika kompanija isprati zadovoljstvo svakog kupca koji joj ukaže poverenje? Na osnovu čega velika kompanija garantuje za svoje proizvode? Šta vam može pomoći da se odlučite kojoj kompaniji da ukažete poverenje? Pročitajte blog i saznajte odgovore na ova pitanja, a posebno u vezi sa kompanijama koje se bave proizvodnjom vrata.

U ranije vreme dok su još uvek poslovale male trgovačke i zanatske radnje, nije bilo potrebe za ispitivanjem i uvođenjem svetskih standarda kvaliteta. Bilo je dovoljno zadovoljiti i iskontrolisati kvalitet za mali broj mušterija, koje su obično komšije i poznanici koji lako preporuče nekog novog kupca. Poverenje se sticalo preporukom i održavalo dobrom uslugom i poznanstvom. Međutim, u današnjim uslovima tržišta gde je sve turbulentno i brzo, a izbor za bilo koju nameru kupovine ili usluživanje veliki, nije lako odlučiti kojoj kompaniji ukazati poverenje. Sa druge strane, kompanijama nije lako da komuniciraju velikom broju kupaca svoje mogućnosti i standarde.

Iz ovog razloga postoje svetski standardi kvaliteta utvrđeni za svaku vrstu poslovanja i proizvoda i licencirani ispitivači koji su osposobljeni da na osnovu laboratorijskih i drugih ispitivanja i testiranja utvrde ispunjenost standarda i nivo kvaliteta. Jedan od najpoznatijih i najrasprostranjenijih standarda jeste ISO.

Šta su ISO standardi i čemu oni svedoče?

ISO standardi su međunarodno priznati standardi kvaliteta i bezbednosti koji se primenjuju u različitim industrijama. Sertifikat o ISO standardima pokazuje da kompanija koja proizvodi sobna vrata ispunjava određene standarde kvaliteta i bezbednosti koji su definisani u ISO standardima.

ISO standardi pomažu kompanijama da se razlikuju od konkurencije i povećaju svoju reputaciju. To se postiže tako što kupci mogu biti sigurni da proizvodi koji su proizvedeni od strane kompanije koja ima sertifikat o ISO standardima ispunjavaju zadate potrebe tržišta za određeni proizvod. Konkretno, kompanija koja proizvodi sobna vrata je odgovorna za proizvodnju proizvoda koji treba da budu sigurni i funkcionalni za svakodnevnu upotrebu. Kvalitet proizvoda se ne može prepustiti slučaju, već se mora kontinuirano pratiti i unapređivati. Iz tog razloga, izveštaji i sertifikati ISO standarda o kvalitetu su od ključnog značaja za našu kompaniju.

Sertifikati kompanije koja proizvodi sobna vrata, takođe, mogu biti korisni za arhitekte i izvođače radova jer učvršćuju njihovu reputaciju i kredibilitet i pomažu pri stvaranju poverenja klijenata u vezi sa projektima koji se izvode. Pored toga, za određene projekte postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni kako bi neka kompanija, na primer proizvođač sobnih vrata, bila angažovana na projektu.

Mi smo ponosni što, kao proizvođač vrata, možemo da se pohvalimo sertifikatima ISO 90001, kao i izveštajima o ispitivanju koje posedujemo, a koji garantuju kvalitet i standard koji negujemo u svojim proizvodnim pogonima. Posvećenim odabirom i stalnom kontrolom materijala i procesa proizvodnje, obezbeđuje se konstantnost u kvalitetu naših vrata. Svi materijali koji se koriste u našoj proizvodnji su sa poznatim evropskim poreklom i svi pojedinačno poseduju potrebne sertifikate zavisno od vrste materijala i upotrebe. Proces proizvodnje svake nove kolekcije se završava tek po postignutim najvišim standardima kvaliteta pa je tako svaka kolekcija Supporta vrata testirana na IMS-u i na institutu u Rosenheimu.

Zašto je bitan sertifikat ISO 9001:2015 za kompaniju koja proizvodi sobna vrata i šta on znači?

Sertifikat ISO 9001:2015 je međunarodni standard koji se odnosi na sisteme upravljanja kvalitetom. Pomenuti standard je važan za kompaniju koja proizvodi sobna vrata jer pokazuje da ona ima sistem upravljanja kvalitetom koji se stalno poboljšava i koji osigurava da se proizvodi i usluge koje kompanija proizvodi ili pruža, ispunjavaju zahteve kupaca i relevantna regulatorna i zakonska pravila. To znači da sertifikat ISO 9001:2015 pokazuje da kompanija ima procese koji su neophodni za osiguravanje kvaliteta proizvoda i usluga, kao što su: planiranje, implementacija, kontrola i poboljšanje procesa, upravljanje resursima, upravljanje proizvodima, upravljanje dokumentacijom i evidencijom i komunikaciju sa kupcima.

Zašto je bitno ispitivanje u laboratoriji sa ISO/IEC 17025 standardom?

ISO/IEC 17025 je međunarodni standard koji se odnosi na generalne zahteve za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i analizu. Ovaj standard se primenjuje na sve vrste laboratorija koji se bave ispitivanjem i analizom. Sertifikat ISO/IEC 17025 daje kupcima i drugim zainteresovanim stranama garanciju da laboratorija koja ga poseduje ispunjava visoke standarde kvaliteta i nezavisnosti. To podrazumeva da laboratorija ima stručno osoblje, adekvatnu opremu i odgovarajuće procedure da bi se osiguralo da su rezultati ispitivanja i analize tačni i pouzdani.

U ovakvoj laboratoriji ispitivana su i naša sobna vrata i sigurnosna vrata. Uzorci vrata su podvrgnuta različitim testiranjima, počev od pokušaja mehaničkih oštećenja, preko ispitivanja otpornosti na buku, požar i ostalih potrebnih testiranja. Zaključeno je da naši proizvodi ispunjavaju sve za šta garantujemo i to mogu potvrditi sertifikati koje posedujemo i detaljni izveštaji sa ispitivanja, u koja možete imati uvid u bilo kom trenutku. Mi verujemo da svi naši kupci treba da imaju uvid u te sertifikate jer oni pokazuju da su naša vrata proizvedena prema međunarodno priznatoj normi kvaliteta. Takođe, sertifikati su garancija da proizvod ima određene karakteristike koje su potrebne za normalnu upotrebu i da su proizvedeni u skladu sa zahtevima životne sredine.

Kontaktirajte Supporta prodajnog agenta putem telefona 034 200 377 ili putem mejla prodaja@supporta.rs i u dogovoru sa njim dobićete odgovore na sva pitanja kao i informaciju o Supporta ponudi i o vama najbližem Supporta prodajnom salonu.

POŠALJITE UPIT